علی زیدان:

تمایلی برای ماندن در قدرت نداریم

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر لیبی ضمن مخالفت با ایجاد خلاء سیاسی در این کشور بر عدم تمایل برای ماندن در قدرت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المیادین، علی زیدان گفت: ما تمایلی برای ماندن در حکومت نداریم اما اجازه نمی دهیم کشور دچار خلاء  سیاسی شود.

نخست وزیر لیبی افزود: کسی نمی تواند بیش از آنچه ما انجام داده ایم فعالیت دیگری انجام دهد.ما از هر تصمیم پارلمان درباره دولت استقبال می کنیم.

وی بیان کرد: برای مقابله با بسته شدن چاه های نفتی همه احتمالات وارد است.