همه فعالیت های اخوان المسلمین مصر ممنوع اعلام شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

دولت مصر همه فعالیت های جماعت اخوان المسلمین را در این کشور ممنوع اعلام کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی النیل مصر، دولت مصر با تروریستی اعلام کردن جماعت اخوان المسلمین این کشور اعلام کرد نیروهای مسلح و پلیس مصر مکلف شدند تا از نهادهای دولتی این کشور حمایت کنند و نیروهای پلیس موظف به حفاظت از دانشگاه ها شده اند. دولت مصر اعلام کرد: تصمیم خود را درباره تروریستی اعلام کردن اخوان المسلمین به اطلاع همه کشورهای عضو معاهده مبارزه با تروریسم رسانده است. احمد البرعی وزیر امور همبستگی اجتماعی در مصر در کنفرانس خبری خود در قاهره تاکید کرد: نیروهای پلیس برای حمایت از دانشجویان و تاسیسات دولتی وارد دانشگاه ها خواهند شد و ورود نیروهای پلیس به دانشگاه محدود به دوره امتحانات است. وی افزود: همه فعالیت های اخوان المسلمین به ویژه برگزاری تظاهرات ممنوع است.

4949

 

کد N25824