در سال 2013 ؛

عربستان سعودی دومین وارد کننده تسلیحات بوده است

آفریقا و خاورمیانه

عربستان سعودی در سال 2013 به همراه برخی از کشورهای منطقه جزء بزرگترین وارد کننده های تسلیحات در جهان بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آذ ، گزارش ارائه شده از سوی مرکز تحلیل تجارت جهانی تسلیحات نشان می دهد که عربستان سعودی با واردات 5.329 میلیارد دلار تسلیحات در سال 2013 دومین وارد کننده تسلیحات در جهان بوده است.

جمهوری آذربایجان نیز با واردات 1.257 میلیارد دلار تسلیحات نظامی در سال 2013 در جایگاه پانزدهمین وارد کننده تسلیحات در جهان قرار گرفته است.

بنا بر گزارش این مرکز در سال گذشته به طور کلی کشورهای جهان 65.982 میلیارد دلار صرف واردات تسلیحات کرده اند که از زمان جنگ سرد به بعد بی سابقه است.

در این میان هند با واردات 9.943 میلیارد دلار دارای رتبه یک بوده است و بعد از آن به ترتیب عربستان سعودی (5.329 میلیارد دلار) ، انگلستان ( 3.626 میلیارد دلار) و امارات متحده عربی(3.511 میلیارد دلار) ، آمریکا (2.502 میلیارد دلار)، کویت(2.451 میلیارد دلار) ، ترکیه (1.733 میلیارد دلار) ، تایوان (1.730 میلیارد دلار ) ، اندونزی (1.718 میلیارد دلار) و مصر (1.629 میلیارد دلار) قرار دارند.