میشل سلیمان:

سید حسن نصرالله حامی تشکیل کابینه است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری لبنان با اشاره به مواضع اخیر دبیر کل حزب الله درباره تشکیل کابینه، آن را به مثابه تسهیل کننده کار رئیس جمهوری این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، میشل سلیمان تاکید کرد: اظهارات سید حسن نصرالله درباره تشکیل دولت لبنان نه تنها تهدید نیست، بلکه تلاشی در راستای آسان کردن کار رئیس جمهور است.

رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد: تاریخ 25 مارس سال آینده، موعد نهایی برای انتخاب رئیس جمهوری خط قرمز محسوب می شود و ما باید دولت را تشکیل دهیم و اگر رای اعتماد نیاورد، باید به دنبال تشکیل دولت دیگری باشیم.

وی بیان کرد: فرایندهای مهمی که پیش روی ما قرار دارد، تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهوری است.هنگامی که دموکراسی چرخشی نباشد دموکراسی مفهومی ندارد.

سلیمان افزود: رئیس جمهوری اختیارات خود را از قانون اساسی می گیرد و نه از گروههای سیاسی.حوادث نشست ژنو2 به ما ربطی ندارد.