مجلس یکشنبه و دوشنبه هفته آینده جلسه علنی دارد

مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یکشنبه و دوشنبه هفته آینده جلسه علنی دارد، ولی چهارشنبه به دلیل اینکه آخرین فرصت کمیسیون‌ها برای جمع‌بندی پیشنهادات بودجه ای است، جلسه علنی نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس گفت: هفته آینده یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی داریم، چون سه‌شنبه تعطیل رسمی است و بر اساس جدول زمانبندی آخرین فرصت برای جمع‌بندی پیشنهادات کمیسیون ها در لایحه بودجه است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: بر این اساس چهارشنبه جلسه علنی برگزار نمی شود تا کمیسیون هایی که نتوانستند پیشنهاداتشان را در لایحه بودجه جمع بندی کنند، کار خود را انجام دهند.