با تصویب هیات وزیران؛

 حق مسکن کارگران دو برابر شد

دولت

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه امروز هیات دولت گفت: به پیشنهاد شورای عالی کار حق مسکن کارگران به و برابر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: با مصوبه دولت حق مسکن کارگران از 100 به 200 هزار ریال افزایش یافت.

وی افزود: حق مسکن کارگران از سال 84 تا کنون افزایش نیافته بود.

در حاشیه جلسه امروز هیات دولت قرار است رحمانی فضلی وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتقال پایتخت و محمود واعظی وزیر ارتباطات در خصوص فضای سایبر با خبرنگاران سخن بگویند.

ادامه دارد...