طرح مشاوره اساتید دانشگاه به نمایندگان مجلس فوریتی شد 

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت استفساریه ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن می توانند از اعضای هیات علمی دانشگاه در حلقه مشاوره خود استفاده کنند، این افراد از دولت به مجلس مامور می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت استفساریه تبصره ماده 76 قانون آئین نامه داخلی در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت. یک فوریت این استفساریه به تصویب رسید.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان طراح اصلی این طرح در دفاع از آن گفت: بر اساس این ماده از آئین‌نامه نمایندگان می توانند پنج نفر را از دولت به دفاترشان مامور کنند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف مجلس از این ماده از آئین نامه این بود که نمایندگان بتوانند از متخصصان اساتید دانشگاه ها و کارشناسان به عنوان هسته مشاوره در کنار خود استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه حضور یک اقتصاددان در کنار نماینده می تواند موجب ایفای نقش فعال وی در بررسی طرح ها علنی شود، گفت: بر اساس این ماده از آئین نامه داخلی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها شامل افرادی که می توانند از دولت به مجلس برای کمک به نمایندگان مامور شوند، نیستند.

پورابراهیمی تاکید کرد: در این استفساریه ما می خواهیم اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیز جزء افرادی باشند که می توانند از دولت به مجلس مامور شوند، علاوه بر این همکاری اعضای هیات علمی با نمایندگان موجب ارتقاء به سالانه یک پایه شغلی آنها شود تا انگیزه بیشتری برای کمک به نمایندگان داشته باشند.

موافقان این طرح معتقد بودند با توجه به مشغله نمایندگی و سرکشی به حوزه های انتخابیه گاهی نمایندگان حتی فرصت مطالعه طرح ها و لوایح را ندارند که همکاری اساتید دانشگاه ها و کارشناسان می تواند موجب بالا رفتن توان کارشناسی نمایندگان در بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی شود.

اما مخالفان این طرح معتقد بودند که طرح های دو فوریت برای جلوگیری از خسارت سریع بررسی می‌شود و هیچ الزامی برای بررسی سریع این طرح وجود ندارد.

در پایان نمایندگان با 113 رأی موافق، 57 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند، اما یک فوریت این طرح با 119 رأی موافق، 28 رأی مخالف، 8 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

موضوع سوال نمایندگان در این استفساریه این است که:
آیا منظور از کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصرح در تبصره ماده 76 قانون آئین نامه داخلی مجلس، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیز می‌باشد یا خیر؟

پاسخ طراحان به این استفساریه عبارت است از:
بله، منظور از کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره ماده 76 قانون آئین نامه داخلی مجلس، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها و کلیه افرادی که از دستگاه های مذکور حقوق دریافت می کنند، نیز می باشد.

بر اساس تبصره این استفساریه در خصوص اعضای هیات علمی، سالانه یک پایه ارتقاء برای آنان محسوب می گردد.