کارخانه در نطق میان دستور:

خط قرمز ایران خودکفایی در تامین سوخت هسته ای است نه چرخش سانتریفیوژها

مجلس

نماینده مردم همدان گفت:  خطوط قرمز هسته ای جمهوری اسلامی ایران که ملت بزرگ بر آن پافشاری می کنند در مرکز غنی سازی شهید احمدی روشن صرفا چرخش سانتریفیوژها نیست بلکه چرخش آن تعداد از سانتریفیوژهاست که بتواند سوخت مورد نیاز کشور را برای سوخت راکتورهای تحقیقاتی تامین نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان در نطق میان دستور گفت : رئیس جمهور آمریکا گفته است ظرف مدت شش ماه به اطلاعات هسته ای ارزشمند در جمهوری اسلامی ایران دستیابی پیدا می کنیم و اگر جمهوری اسلامی ایران زیر بار خواسته های ما نرود تحریم ها را تشدید می شود و گزینه های دیگر نیز همچنان روی میز است،  این فکر باطلی است که سردمداران آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سر پروانده اند.

وی افزود: امروز در حالی این سخنان سخیف ابراز می شود که جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از همیشه قله های عزت و اقتدار را در نوردیده و در اوج قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی در معادلات سیاسی جهان می درخشد.

نماینده مردم همدان ادامه داد: هیات مذاکره کننده باید بداند که به نمایندگی از مردمی به مذاکره ادامه می دهد که 35 سال خواب راحت را از چشم استکبار جهانی ربوده و معادلات سیاسی و نظامی آنها را در منطقه بر هم زده است و به یک قدرت بین المللی و شکست ناپذیر تبدیل شده است.

کارخانه گفت: تجربه نشان داده است که آمریکا و امثال او جز زبان زورو قدرت را نمی فهمند، هرگونه نرمش غیر قهرمانانه در برابر آنان جز آنکه موجبات زیاده طلبی آنان را فراهم نماید نتیجه دیگری در بر ندارد، تاکنون در هیچ جای جهان شاهد نبوده ایم که ملت های آزاده جهان پای میز مذاکره به حقوق مسلم خود دست یافته باشند.

نماینده مردم همدان افزود: برای ملت های انقلابی جهان در برابر استکبار جهانی تنها یک راه وجود دارد و آن مقاومت و ایستادگی با نگاه به درون است که رمز پیروزی و سرافرازی ایران اسلامی، حزب الله و دیگر قدرت های سربلند انقلاب اسلامی در منطقه در آن نهفته است.

وی گفت: همانگونه که در جنگ نظامی باید تمام امکانات در جهت مقابله با دشمن بکار گرفته شده و هرگونه کشف امید به کوتاه آمدن در برابر دشمن در میدان جنگ اشتباهی استراتژیک است، در جنگ اقتصادی نیز بکارگیری همه امکانات و نیروها برای ارتقاء قدرت تولید داخل باید در درون، یگانه راه مبارزه با دشمن و بی اثر ساختن تحریم هاست.

کارخانه با اشاره به اینکه چند هشدار به تیم مذاکره کننده داریم ادامه داد: با توجه به اینکه آمریکا و اروپا حتی قبل از اجرای توافقنامه مفاد آن را نقض کردند بی اعتمادی به بندهای توافقنامه از هم اکنون پیداست.

بر این اساس تیم مذاکره کننده از ارائه هرگونه اطلاعات هسته ای که رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به آنها روزشماری می کند اجتناب کنند و در همان ابتدا خطوط قرمز خود را پیگیری و در صورتی که طرفهای مقابل آن را نپذیرند بدون آنکه خسارتی بر ملت ایران وارد شده باشد در حقوق قانونی این ملت سلحشور پافشاری کنند.

وی افزود: خطوط قرمز هسته ای جمهوری اسلامی ایران که ملت بزرگ بر آن پافشاری می کنند در مرکز غنی سازی شهید احمدی روشن صرفا چرخش سانتریفیوژها نیست بلکه چرخش آن تعداد از سانتریفیوژهاست که بتواند سوخت مورد نیاز کشور را برای سوخت راکتورهای تحقیقاتی تامین نماید.