شورای امنیت قطعنامه اعزام نیرو به سودان را تصویب کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

اعضای شورای امنیت سازمان ملل به طرح قطعنامه ای برای اعزام نیرو به سودان رای مثبت دادند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، شورای امنیت سازمان ملل در خصوص درگیری های اخیر سودان جنوبی و صدور قطعنامه ای در این باره تشکیل جلسه داد. بر اساس قطعنامه یاد شده این شورا با اعزام شش هزار نیرو تحت عنوان صلحبان به سودان موافقت کرد.
ژرار آرو نماینده فرانسه در جلسه هفت هزار و نود و یک شورای امنیت سازمان ملل گفت: گزارش دبیر کل سازمان ملل در خصوص سودان و سودان جنوبی در دستور کار امروز قرار دارد. من توجه اعضای شورای امنیت را به نامه دبیر کل سازمان ملل خطاب به اعضای این شورا در مورخ بیست و سوم دسامبر سال دو هزار و سیزده جلب می کنم. من طرح قطعنامه را به رای می گذارم. کسانی که با این طرح موافقند دستان خود را بالا ببرند. پس از اعلام نظر اعضا، آرو گفت: نتیجه رای گیری این چنین است: طرح قطعنامه با پانزده رای موافق، به اتفاق آرا به عنوان قطعنامه شماره بیست و یک، سی و دو سال دو هزار و سیزده به تصویب رسید.

5252

کد N25356