رکن آبادی در دیدار با میشل عون:

خواهان روابط حسنه با عربستان هستیم

آفریقا و خاورمیانه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در دیدار با رهبر جریان ملی آزاد لبنان از تلاش ایران برای داشتن روابط حسنه با همسایگان و در راس آنها عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، غضنفر رکن آبادی در دیدار با میشل عون بر ضرورت ثبات در لبنان و اصرار جمهوری اسلامی ایران بر وحدت لبنان این کشور تاکید کرد.

وی افزود: ما خواهان روابط خوب با همه همسایگان و در راس آنها عربستان هستیم.

رکن آبادی درباره سوریه نیز گفت: ایران یک طرح شش بندی برای توقف خشونتها،آغاز گفتگوها برای فراهم آوردن بستر مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در سوریه یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 ارائه داده است.ما از هر راهکار سیاسی از جمله نشست ژنو2 حمایت می کنیم.