اخبار غزه/

ادامه حملات جنگنده های به غزه/خط و نشان مسئول رژیم صهیونیستی

آفریقا و خاورمیانه

رسانه ها از ادامه حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطقی از غزه و خط و نشان یک مسئول رژیم صهیونیستی برای ساکنان این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، جنگنده های رژیم صهیونیستی یک مرکز وابسته به گردانهای عزالدین قسام را در منطقه الزیتون در شرق غزه هدف قرار دادند.

از سوی دیگر منابع فلسطینی از اصابت تعدادی گلوله توپ به منازل فلسطینی ها در منطقه الشجاعیه،یک مرکز وابسته به مقاومت در رفح،مرکز وابسته به گردانهای عزالدین قسام در خان یونس خبر دادند.

از سوی دیگر موشه یعلون وزیر سیاست های راهبردی رژیم صهیونیستی گفت: اگر در  اسرائیل(فلسطین اشغالی) آرامشی نباشد در نوار غزه نیز نخواهد بود ما به شدت با هر تحرکی در جنوب واکنش نشان می دهیم.