بانک های سوئیس درباره افشای هویت صاحبان حساب های خود تصمیم گیری می کنند

آمریکا اروپا

بانک های سوئیس باید تا تاریخ 31 دسامبر سال جاری (یک هفته دیگر) در مورد همکاری با آمریکا و افشای هویت صاحبان حسابهای بانکی به بهانه مقابله با پدیده فرار مالیاتی تصمیم گیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا همواره بانک های سوئیس را متهم می کند که با پنهان نگاه داشتن هویت صاحبان حساب ها امکان فرار مالیاتی را برای شهروندان آمریکایی فراهم می کنند از همین رو واشنگتن از سوئیس خواسته تا با امضای قراردادی هویت افرادی را که در این بانک ها حساب دارند، افشا کنند.

این بانک ها که تعداد آنها به 300 عدد می رسد تا تاریخ 31 دسامبر فرصت دارند که در مورد این پیشنهاد آمریکا تصمیم گیری کنند. در این میان صاحبان 40 بانک اعلام کرده اند که با این همکاری موافق نیستند.

به نظر می رسد هدف آمریکا فراتر از امری همچون جلوگیری از فرار مالیاتی شهروندان خود است. اغلب مقامات و رهبران جهان در بانک های سوئیس حساب دارند و اطلاع آمریکا از جزئیات این حساب ها می تواند تبدیل به اهرم جدیدی برای فشار آوردن به کشورهای مختلف از سوی واشنگتن شود.