درخواست عمار حکیم برای برخورد کوبنده با تروریستها

آفریقا و خاورمیانه

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خواستار برخورد کوبنده نیروهای امنیتی این کشور با تروریستها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه براثا، عمار الحکیم ضمن حمایت از عملیات نیروهای امنیتی عراقی در مناطق مختلف گفت: ما خواستار عمل کردن نیروهای امنیتی به وظایف ملی خود به بهترین شکل هستیم. وقایعی که میان نیروهای امنیتی و تروریستهایی که مناطق غربی عراق را به عنوان پایگاهی برای عملیاتهای تروریستی خود ضد مردم بیگناه کرده اند بر شهروندان پوشیده نیست.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تاکید کرد: اقدامات تروریستهای داعش(گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام) نشانه دشمنی آنها با اهل بیت(ع) و دوستداران آنها در عراق و  دیگر مناطق است.

وی افزود خبر شهادت محمد الکروی فرمانده لشکر هفتم و همرزمانش ما را اندوهگین کرد.