درگفتگو با مهر اعلام شد :

برگزاری جلسات مشترک حدادعادل و کاظم جلالی/ احتمالا دو فراکسیون رهروان و اصولگرایان یکی می شوند

مجلس

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت از جلسات مشترک روسای دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت برای نزدیک تر شدن این دو فراکسیون به هم خبر داد و گفت: قرار است در آینده این دو فراکسیون یا باهم یکی شوند یا حداقل در موضوعات مهم به تصمیم واحدی برسند.

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن دولت جدید بلوک بندی سیاسی کشور دچار تحولاتی شد قبل از دولت جدید رقابت بین اصولگرایان بود، اما بعد از استقرار دولت ظاهرا رقابت بین اصولگرایان و غیراصولگرایان شکل خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی عقلا و شرعا ایجاب می کند که اصولگرایان به هم نزدیک شوند، گفت: نماد اصولگرایی در مجلس دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت هستند و طبیعی است که در این شرایط این دو فراکسیون بیشتر بهم نزدیک شوند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت با بیان اینکه در خصوص وحدت بین این دو فراکسیون حداد عادل و جلالی رئیس دو فراکسیون باهم جلساتی را برگزار کردند، گفت: به عنوان مثال یک کار مشترک بین دو فراکسیون تعیین نمایندگانی به عنوان اعضای بین المجالس آسیایی است، که بعد از جلسات متعدد بین دو فراکسیون سه نفر از رهروان ولایت و دو نفر از فراکسیون اصولگرایان انتخاب شدند.

نقوی حسینی اظهار داشت: قرار است در آینده این دو فراکسیون یا باهم یکی شوند یا اینکه حداقل در تصمیمات مهم به نظر مشترک برسند و تصمیم واحدی را اتخاذ نمایند.