منصوری آرانی به مهر خبر داد:

سفر جک استراو وهیات پارلمانی انگلیس به تهران درماه جاری/ درخواست سفر از انگلیس مطرح شد

مجلس

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس از سفر هیات پارلمانی انگلیس به ریاست جک استراو در دی ماه به تهران خبر داد.

عباسعلی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از حضور جک استراو رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران در ماه جاری به کشورمان خبر داد.

وی افزود: در جلسه امروز بعد از ظهر با آقای حبیب الله زاده کاردار مقیم ایران در سفارت انگلیس بحث چگونگی سفر این هیات پارلمانی به کشورمان را بررسی خواهیم کرد.

منصوری آرانی اظهار داشت: درخواست این سفر از سوی هیات پارلمانی انگلیس بوده و ما نیز با آن موافقت کردیم و در صورت سفر آنها به کشورمان متقابلا ما نیز سفری به انگلیس خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با رئیس کمیسیون امنیت و یا رئیس مجلس نیز در این خصوص صحبت کرده اید، گفت: به نظرم نیازی به اجازه و نظر رئیس مجلس و رئیس کمیسیون نیست، بنده خودم به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس این موضوع را پیگیری می کنم.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در پاسخ به این سئوال که اگر آنها نیز برای حضور در ایران شرطی را مطرح کنند آیا شما قبول خواهید کرد، گفت: هر اقدامی که حاشیه ساز باشد به صلاح دو طرف نیست و این روابط می تواند بر بخش خصوصی و دولتی نیز اثرگذار باشد.