حریت خبر داد :

ازسرگیری مذاکرات آنکارا-تل آویو برای عادی سازی روابط