با حکم رحمانی فضلی؛

امیری با حفظ سمت مسئول هماهنگی امور استانهای وزارت کشور شد

دولت

وزیر کشور طی حکمی مسئولیت هماهنگی امور استانها را با حفظ سمت به حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور محول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این حکم وزیر کشور با عنایت به تجارب و سوابق مؤثر و ارزشمند امیری در امور اجرایی، تقنینی، حقوقی و قضایی و به منظور ایجاد انسجام و برنامه ریزی برای پیشبرد هرچه مطلوب تر و شایسته تر اهداف و ماموریت های استانداریها و اعمال هماهنگی های لازم با سایر دستگاه ها و نهادها مسئولیت امور هماهنگی استانها را به ایشان محول نموده است، تا با همکاری معاونین وزیر، رؤسای مراکز و استانداران محترم در جهت هم افزایی بیشتر و تقویت تعاملات فراهم گردد.