در پی تذکر نسبت به بار مالی طرح مطرح شد/

لاریجانی : شورای نگهبان طرح انتقال پایتخت را رد می کند

مجلس

در پی تذکر نماینده مردم ارومیه در مجلس نسبت به مغایرت طرح انتقال پایتخت با قانون اساسی به دلیل تحمیل بار مالی سنگین به دولت بدون تامین اعتبار، رئیس مجلس گفت : در این طرح منابع تامین هزینه انتقال پایتخت دیده نشده از این رو این مساله برای شورای نگهبان قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در ابتدای بررسی طرح انتقال پایتخت سیاسی- اداری در تذکر قانون اساسی گفت: بر اساس اصل 75 قانون اساسی طرح های قانونی، پیشنهادات و اصلاحات نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به تقلیل درآمدهای عمومی و افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران این هزینه ها و یا تامین هزینه های جدید معلوم شده باشد.

وی افزود: در ماده 2 این طرح آمده است که دولت اعتبارات مورد نیاز را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و منظور کند، اما در این خصوص اگر ما بخواهیم این موضوع را به گردن دولت بیاندازیم در حقیقت راحت ترین راه را انتخاب کرده ایم، حتی اگر برای طرح های مطالعاتی هزینه های لازم پیش بینی شود، باید دید این هزینه ها از کجا تامین می شود، این هزینه ها باعث افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد که تاکنون پیش بینی نشده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه به نظرم این طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی است، گفت: در این طرح هزینه های گزاف انتقال پایتخت دیده نشده است.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر جهانگیرزاده گفت: این اخطار وارد است چون انتقال پایتخت بار مالی دارد و این بار مالی هم بسیار سنگین است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح عنوان شده که دولت انتظلارات مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی و منظور کند، ادامه داد: در این طرح منابع تامین هزینه انتقال پایتخت دیده نشده از این رو این مساله برای شورای نگهبان قابل قبول نیست.