دوره فعالیت کنگره ملی لیبی تمدید شد

آفریقا و خاورمیانه

کنگره ملی لیبی دوره فعالیت خود را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، کنگره ملی لیبی که عالی ترین نهاد سیاسی و قانونی در این کشور به شمار می رود دوره فعالیت خود را یک سال دیگر تمدید کرد.

"عمیر حمیدان" سخنگوی کنگره ملی لیبی با اعلام این خبر افزود: کنگره ملی، اصل پیشنهادی کمیته طرح نقشه راه را برای دوره انتقالی با 102 رای موافق از مجموع 126 رای تصویب کرد و بر این اساس دوره فعالیت این کنگره تا 24 دسامبر 2014 برای تحویل قدرت به هر هیئت قانونگذاری دیگر تمدید شد.

اعضای کنگره ملی، جولای 2012 برای تدوین قانون اساسی جدید لیبی و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات سراسری در مدت 18 ماه انتخاب شد. بر اساس جدول زمانی، دوره فعالیت این کنگره قرار بود فوریه 2014 به پایان برسد.