• ۷۶بازدید

تصاویری که عکاس رویترز پیش از کشته شدن در سوریه گرفت

وبگردی