با وجود مخالفت دولت؛

کلیات طرح انتقال پایتخت تصویب شد

مجلس، انتقال پایتخت

علی رغم مخالفت دولت با طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات این طرح رأی مثبت دادند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را بررسی کردند که کلیات این طرح با 110 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

به گزارش مهر، تصویب کلیات یان طرح از سوی نمایندگان در حالی انجام شد که دولت با این طرح مخالف بود.