تصاویری از انفجار مصر

یک انفجار در مقر فرماندهی پلیس مصر در شهر «منصوره» در شمال قاهره ۱۴ کشته و حدود ۱۴۰ زخمی برجای گذاشت.

تصاویری از انفجار مصریک انفجار در مقر فرماندهی پلیس مصر در شهر «منصوره» در شمال قاهره ۱۴ کشته و حدود ۱۴۰ زخمی برجای گذاشت.

 

 

منبع رویترز

49261

کد N24174