با تصویب مجلس؛

صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره‌مند می‌شوند

مجلس

با تصویب مجلس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی هستند می توانند از 10 درصد منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی که مربوط به بخش کشاورزی است،استفاده نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کلیات و جزئیات طرح یک فوریتی استفساریه جزء (1-5)  قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

موضوع استفساریه به این شرح است که آیا طرح های مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی بوده لکن در رشته فعالیت های اقتصادی بخش صنعت طبقه بندی شده اند می توانند از تسهیلات موضوع جز ( 1-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 92 استفاده نمایند؟

پاسخ مجلس به این استفساریه به این شرح است: بله، با توجه به اینکه این گونه صنایع جزء حلقه تکمیلی بخش کشاورزی می باشد پرداخت تسهیلات از محل جز (1-5) قوانین بودجه به این گونه طرح ها بلامانع است.

به گزارش مهر، در جزء ( 1-5) قانون بودجه سال 1391 کل کشور آمده است 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می یابد.