عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

درآمدهای مالیاتی بودجه 93 قابل تحقق نیست/ دولت پروژه مهرماندگار را ادامه می دهد

مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با غیر قابل تحقق خواندن افزایش 38 درصدی درآمدهای مالیاتی، گفت: درآمدهای مالیاتی از درآمدی کسر می شود که بخش خصوصی در سال 92 کسب کرده است،این در حالی است که در سال 92 بخش خصوصی با کاهش درآمد جدی روبرو بوده است.

احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص تحقق درآمدهای لایحه بودجه 93 گفت: درآمدهای لایحه بودجه 93 به خصوص در بخش مالیات قابل تحقق نیست.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مالیات هایی که در سال 93 کسر می شود از درآمدی است که بخش خصوصی در سال 92 کسب کرده است.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار در سال 92 با رشد منفی روبرو بوده است، گفت: دولت در لایحه بودجه 93 افزایش 38 درصدی درآمدهای مالیاتی را پیش بینی کرده در حالی که رشد اقتصادی در سال 92 منفی بوده و بخش خصوصی نتوانسته کسب درآمد زیادی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: غیر قابل تحقق بودن درآمدها موجب می شود بودجه انبساطی بسته شود و هزینه هایی نیز برای آن تراشیده شود که همه این موارد بودجه را با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد.

وی اقدام دولت در تخصیص بودجه به پروژه هایی که بالای 80 درصد تحقق یافته اند را ادامه راه دولت دهم در توجه به پروژه های مهر ماندگار خواند و گفت: در دولت دهم نیز تنها به بعضی پروژه های نشانه دار اعتبار اختصاص می یافت، دولت یازدهم نیز همین رویه را در پیش گرفته است.

وی ادامه داد: این کار دولت یازدهم موجب شده یکسری نمایندگان شهرستان ها که چانه زنی سیاسی شان در ایام بودجه ریزی پایین بوده و دریافت سنواتی کمی داشته اند از بودجه گلایه داشته باشند.

به گزارش مهر، رئیس سازمان مالیاتی کشور در کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص افزایش 38 درصدی درآمدهای مالیاتی گفته بود، مالیات ها افزایش نیافته بلکه دولت مالیات دهندگان جدیدی را شناسایی کرده و جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته است.