رسانه های روسی خبر دادند؛

آغاز فعالیت زیردریایی جدید هسته ای روسیه

آمریکا اروپا

روسیه طی مراسمی بهره برداری از نسل جدید زیر دریایی های هسته ای خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی ، روسیه امروز طی مراسمی بهره برداری از زیر دریایی اتمی جدید خود به نام الکساندر نوسکی را آغاز کرد.

این زیر دریایی نسل جدیدی از زیر دریایی های اتمی روسیه است که بنا بر این گزارش قرار است به عنوان اصلی ترین نیروی بازدارنده روسیه در دریاها به مدت چند دهه باشد.

در مراسم بهره برداری از این زیر دریایی، وزیر دفاع روسیه هم حضور داشت.این زیر دریایی از سال 2010 تا کنون تحت آزمایش های متفاوتی قرار گرفته است.