کمیسیون اروپایی انگلیس را تحت تعقیب قرار می دهد

آمریکا اروپا

کمیسیون اروپایی در دهها پرونده تخلف، انگلیس را تحت تعقیب قانونی قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه انگلیسی تلگراف از تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن انگلیس توسط کمیسیون اروپایی خبر داد.

بر اساس این گزارش کمیسیون اروپایی در 50 پرونده، انگلیس را تحت تعقیب قرار می دهد که این موضوعات و پرونده ها از عدم رعایت استانداردهای ایمنی تولید اسباب بازی گرفته تا عدم رعایت استاندارد گازهای متصاعده شده از تراکتورهای تولیدی این کشور و حتی واردات سیر تازه از چین است.