تصاویر حمله به تظاهرات در هامبورگ؛ ده‌ها مجروح؛ ۱۹ بازداشتی