عزل و نصب های جدید از سوی پادشاه عربستان

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به دربار پادشاهی عربستان از عزل و نصب های جدید در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دربار پادشاهی عربستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ملک عبدالله طی احکامی خالد الفیصل را به عنوان وزیر آموزش و پرورش و مشعل بن عبدالله را به عنوان امیر مکه انتخاب کرده است.

در این بیانیه آمده است: فیصل بن عبدالله بن محمد از ورات آموزش و پرورش کنار گذاشته شده است و خالد بن فیصل بن عبدالعزیز نیز از امارات مکه کنار گذاشته شده و به وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است.مشعل بن عبدالله بن عبدالعزیز نیز از امارت نجران کنار گذاشته شده و به عنوان امیر مکه انتخاب شده است.