حازم الببلاوی:

زمان تسویه حساب مصری ها به پایان رسیده است

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر موقت مصر زمان کنونی را موعد فداکاری و سازندگی و نه تسویه حساب دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حازم الببلاوی گفت: زمان کنونی وقت مناسبی برای تسویه حساب و مطالبات نیست بلکه زمان فداکاری و سازندگی مصر است.

نخست وزیر موقت مصر افزود: صفحات آتی در تاریخ مصر از اهمیت به سزایی برخوردار است.پس از انقلاب های 25 ژانویه و سی ام ژوئن همه پرسی در نیمه دوم ماه آینده مهم خواهد بود.

این درحالی است که ائتلاف حامی اخوان المسلمین با صدور بیانیه ای از تحریم همه پرسی قانون اساسی در روزهای 14 و15ژانویه آینده خبر داد.