چر ایران در مقابل« همه گزینه ها روی میز است» واکنش نشان نمی دهد

در این ویدئو عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به طور تلویحی به برخی منتقدان داخلی درباره اینکه چرا ایران دربرابر اظهارات مقامات آمریکا بعد از مذاکرات ژنو واکنش سخت نشان نمی دهد، پاسخی می دهد که می توانید ان را ببینید.

چر ایران در مقابل« همه گزینه ها روی میز است» واکنش نشان نمی دهددر این ویدئو عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به طور تلویحی به برخی منتقدان داخلی درباره اینکه چرا ایران دربرابر اظهارات مقامات آمریکا بعد از مذاکرات ژنو واکنش سخت نشان نمی دهد، پاسخی می دهد که می توانید ان را ببینید.

 

 

 

/17212

 

کد N23043