درخواست نوری المالکی از ارتش درباره تروریست ها

واحد مرکزی خبر نوشت:

نخست وزیر عراق گفت با مشت آهنین با تروریستهای القاعده برخورد می کنیم. به گزارش شبکه تلویزیونی سوریه، نوری المالکی نخست وزیر عراق از ارتش این کشور خواست با گروههای تروریستی مرتبط با القاعده با مشت آهنین برخورد و آنها را در همه جا تعقیب کند تا خاک عراق به صورت کامل از لوث وجود آنها پاک شود. نوری المالکی ترور محمد الکروی فرمانده لشکر هفتم ارتش عراق و هشت نظامی دیگر این کشور را به دست گروههای تروریستی وابسته به القاعده محکوم کرد.

4949

کد N22953