عصبانیت ظریف چگونه است/ پاسخ های عضو ارشد تیم مذاکره کننده را ببینید

در این ویدئو عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده درباره عصبانی شدن ظریف وزیر امور خارجه در روز آخر مذاکرات ژنو 2 که با کارشکنی فرانسه توام شد، سخن گفت.

عصبانیت ظریف چگونه است/ پاسخ های عضو ارشد تیم مذاکره کننده را ببینیددر این ویدئو عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده درباره عصبانی شدن ظریف وزیر امور خارجه در روز آخر مذاکرات ژنو 2 که با کارشکنی فرانسه توام شد، سخن گفت.

 


 


 


/17212


 

کد N22941