پرونده نفتی بابک زنجانی بسته شد/ کمیسیون اصل 90 درانتظار گزارش کارت هدیه‌ها و فروش مگان

مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه کلیت موضوع دریافت کارت هدیه توسط نمایندگان در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است، گفت: در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام نمایندگان منتظر پاسخ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم.

مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: طبق گفته برخی مسئولان بانک مرکزی بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی خود را به یکی از  حساب های وزارت نفت واریز کرده است و این خبر از سوی مسئولان بانک مرکزی نیز تایید شده است.

وی در  ادامه افزود: کمیسیون اصل 90 مجلس در بازگرداندن این مبلغ نقش بسیار مهمی داشت و پرونده بابک زنجانی در ین موضع خاص بسته شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به این سئوال که ظاهراً هیات نظارت بر رفتار نمایندگان منتظر است که کمیسیون اصل 90 مجلس قانونی یا غیرقانونی بودن دریافت کارت هدیه توسط نمایندگان را اعلام کند، گفت: کلیت این پرونده در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است اما این کمیسیون نیز طبق قانون منتظر است تا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام نمایندگان را اعلام کنند.

وی همچنین در خصوص پرونده فروش مگان هایی که مربوط به اجلاس اخیر نم در کشور ما بود گفت: گزارشاتی که وزارت صنعت در این خصوص ارسال کرده است در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است اما ظاهراً گزارشات و مستندات دیگری نیز قرار است از دستگاه های نظارتی به کمیسیون اصل 90 ارسال شود همه منتظر آنها هستیم و تا گزارش نهایی تنظیم نشود اظهار نظری در این خصوص نمی کنم.