دو طرح جدید نمایندگان به هیات رئیسه مجلس رسید

مجلس

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دو طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که از سوی تعدادی از نمایندگان به امضاء رسیده بود، از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.

همچنین هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده 119 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که از سوی نمایندگان به امضا رسیده بود را به صورت عادی اعلام وصول کردند.