محبیان پیش بینی کرد: احتمال بروز شکاف میان اصلاح طلبان و روحانی در انتخابات مجلس

انتخابات مجلس,اصلاح طلبان

یک فعال سیاسی اصولگرا می گوید: احتمال روی آوردن اصلاح طلبان به تز حجاریان در انتخابات مجلس دهم بعید نیست یعنی وارد کردن تیم نوظهوران اصلاح طلب پرونده سفید!

فاطمه استیری:در فاصله  2ساله تا انتخابات مجلس دهم، تحرکات انتخاباتی تشکل‌های سیاسی کشور آغاز شده است. تحرکات زودهنگامی که امیر محبیان از  فعالان سیاسی اصولگرا معتقد است می تواند برای هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مفید نبوده و به عمق شکاف‌ها بیفزاید امری که در بین اصولگرایان مشهودتر خواهد بود.

وی در واکاوی تفاوت بین اصلاح طلبان تندرو اعتدالی معتقد است که طیف رادیکال این جریان تفاوتی بین براندازی و رویکرد اصلاحی قائل نیست. وی به دولت هشدار می دهد که مراقب رسوخ افراطیون اطلاح طلب به پیکره خود باشد.

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه می آید:

آقای باهنر اخیرا از استارت فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان خبر دادند که در قالب کارهای فکری و تئوری در جهت تشکیل حزب بومی انجام خواهد شد، اصلاح طلبان نیز به موازات اصولگرایان تحرکات انتخاباتی‌شان را شروع کردند، به نظر می‌رسد هر دو طیف سیاسی خیلی سریع وارد گود انتخابات شدند، وضعیت دو طیف را چطور ارزیابی می کنید؟

بدلیل ساختار ویژه سیاسی در فضای انتخاباتی کشور عجله در ورود علنی به صحنه برای هر دو جناح چندان مفید نخواهد بود.حوزه انتخابات حوزه کشاکش منافع است و بدلیل محدودیت کرسی‌های مجلس و خواهندگان بیشمار طبعا رقابت‌های سنگین و عمدتا مخربی برای بیرون کردن رقبای درونی آغاز خواهد شد. بنا براین ورود زود هنگام بدون طراحی ساختارهای وحدت بخش لازم فقط بر عمق و گستره شکاف ها خواهد افزود و البته در این میان بدلیل ظهور عناصر نابردبار و مخالف ساختار سنتی اصولگرایان احتمال چالش در میان اصولگرایان بیشتر است.

اصلاح طلبان تندرو فرقی بین براندازی نظام و اصلاحات باقی نمی‌گذارند

به نظر می‌رسید طیف تندرو و معتدل جناح اصلاحات هر دو برنامه‌های جدی برای انتخابات آینده دارند، چه تفاوت ‌هایی بین این دو طیف می‌بینید؟ 

تفاوت های اصولی و روشی وجود دارد. اصلاح طلبان معتدل به رویکرد اصلاحی پایبندند ولی اصلاح طلبان رادیکال عمق تغییرات مطلوب خود را تا ژرف ترین لایه ها و نیز ساختار پیش می برند تا بدانجا که فرقی میان براندازی و اصلاحات باقی نمی ماند. در حالی که اصلاح طلبان معتدل به روش گام به گام اصلاحی و ادبیات خاص آن باور عملی دارند.

فکر می کنید واکنش دولت نسبت به رفتارهای تندروانه اصلاح طلبان چه خواهد بود؟ خصوصا با توجه به برخی اظهارنظرهایی که اخیرا از سوی حجاریان مطرح شده است که به نظرم می‌رسد دولت چندان از این رویه خشنود نیست؟

دولت نیک می داند که تند روی یک جناح موجب تقویت رادیکال های طیف مقابل شده و با آشوب زده کردن فضای سیاسی عملا محیط آرام را که بستر فعالیت جریان اعتدالی است از میان می رود.البته دیدگاههای آقای حجاریان خاص خود وی است؛او صاحب فکری است که باید در بیان نظراتش آزاد باشد. بواقع این دولت است که باید نگران رسوخ خطوط پنهان افراطیون اصلاح طلب به پیکره خود باشد والا حجاریان عملیات پنهانی انجام نمی دهد.

فکر می‌کنید، این قسم اظهارات که می تواند برای دولت هزینه زیادی داشته باشد با چه اهدافی مطرح می شود؟
دولت نباید نگران نظرات آشکار امثال آقای حجاریان باشد.او نظر خویش را آشکار می گوید و دولت می تواند از آن تبری بجوید ولی خطرناک رسوخ و نفوذ تندروانی است که دولت را می کوشند از درون تسخیر کنند.

اصلاح‌طلبان رادیکال روحانی را از خود نمی‌دانند

فکر می کنید طیف تندروی این جناح پروژه عبور از روحانی را در انتخابات مجلس مطرح کنند؟
اصلاح طلبان رادیکال گمان دارند که در شرایط خاص انتخابات ریاست جمهوری مجبور شدند تن به ظهور و پیروزی روحانی دهند.آنها روحانی را از خود نمی دانند ولی فرصت پیروزی و مدیریت دولت روحانی از طریق مجلس را از دست نخواهند داد.

احتمال بروز شکاف بین اصلاح‌طلبان و روحانی در انتخابات وجود دارد


احتمال پیوند جریان اعتدال و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس وجود دارد؟
ممکن است نفوذی های رادیکال اصلاح طلب درون دولت به روحانی القاکنند که باید به جبران خدمات اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری به آنها سرویس دهی؛البته گمان نمی کنم روحانی پذیرای این دیدگاه باشد ولی احتمال بروز شکاف میان اصلاح طلبان و روحانی در انتخابات مجلس ناممکن نیست.

اصلاح‌طلبان نقشی برای لیدری عارف قائل نیستند

آقای عارف اخیرا اعلام کردند که فعالیت‌های انتخاباتی شان را آغاز کردند، به نظر می رسد عارف خیز بلندی برای ریاست مجلس آینده برداشته است این درحالیست که هنوز بدنه اصلاح طلبان گرایش یکپارچه ای را به وی نشان نداده است؟ احتمال اینکه وی لیدر یا سرلیست جریان اصلاحات در این انتخابات باشد را چقدر محتمل می دانید؟
اصلاح طلبان فعلا نقشی را برای عارف به عنوان لیدر اصلاحات قایل نیستند؛بویژه در مجلس.در انتخابات مجلس احتمال روی آوردن اصلاح طلبان به تز حجاریان بعید نیست یعنی وارد کردن تیم نوظهوران اصلاح طلب پرونده سفید!

اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نوعی یکپارچکی از خودشان نشان دادند که در بدنه اصولگرایان دیده نشد، ارزیابی می کنید در انتخابات آینده نیز به همان رویه پیش بروند یا اصولگرایان از نتایج گذشته درس گرفته و اینبار با وحدت وارد انتخابات شوند؟
انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس متفاوت است؛عبور اصلاح طلبان از موانع موجود قانونی راحت صورت نخواهد گرفت.

ناطق نوری برای ورود به انتخابات مجلس تردید جدی دارد

برخی از اصلاح طلبان تلاش زیادی برای ورود اقای ناطق نوری به انتخابات مجلس دهم برای معرفی وی به عنوان کاندیدای خود دارند، اصولگرایان هم بی تمایل نیستند که آقای ناطق نوری را وارد برنامه ریزی های انتخاباتی شان کنند با این اوصاف حضور ناطق نوری در انتخابات مجلس را چطور ارزیابی می کنید؟
آقای ناطق نوری یک فاکتور موثر خواهد بود؛هر جناح می کوشد او را در تیم خود تعریف کند؛اما به گمانم ناطق هنوز برای ورود تردید جدی دارد.پس از حل این معضل بحث کدامین جناح مطرح خواهد شد.

/27220

 

کد N22526