عضو هیات تحقیق از سازمان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا:

بررسی تخلفات و حیف و میل‌ها سیاسی نیست

سیاست داخلی

حفظ شان مجلس یک وظیفه همگانی است. خود مجلس نیز باید مانند دیگر مسئولان شان خود را حفظ کند و بهانه به دست دیگران ندهد. مجلس اگر به وظیفه شرعی و ذاتی خود عمل کند شان خود را حفظ کرده است.

عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: نمی‌توان به بررسی نهادهای قانونی از حیف و میل‌ها و تخلفات قانون بار سیاسی داد.

شهروز افخمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات سعید مرتضوی که اعضای هیات تحقیق و تفحص را متهم به سیاسی کاری کرده بود واین اتهامات را تاوان برخوردهای وی با عوامل وقایع انتخابات 88 دانسته بود، اظهار داشت: بحث فتنه جداست. مسائل مالی و تخلفات قانونی و سوء مدیریت و حیف و میل‌ها چون مصادیق کمی هستند نمی‌توان به آن‌ها بار سیاسی داد.

وی ادامه داد: البته حیف و میل‌ها در سازمان تامین اجتماعی از گذشته‌های دور آغاز شده، اصل این بود که در همان دوران این امور پیگیری شود و در مجلس هشتم هم تحقیق و تفحصی در این باب اتفاق افتاد.

نماینده ملکان در مجلس هشتم با بیان اینکه از سال 80 به این سو در این سازمان اینگونه تخلفات مالی دیده می‌شود، اظهارداشت: پروژه‌هایی که در آن‌ها حیف و میل اتفاق افتاده از جمله پروژه مسکن در تبریز سابقه طولانی دارد.

افخمی تاکید کرد: رسیدگی به این امور در سازمان تامین اجتماعی به حق و لازم بود. حالا اگر کسی با نگاه سیاسی وارد شده باید گفت «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» و اگر با نیت خالص آمده اجر او با خداوند متعال. به هر حال نیت‌ها نمی‌تواند این وظیفه مهم را تحت الشعاع قرا دهد.

این عضو مجلس نهم با تاکید بر حفظ جایگاه و شان مجلس ادامه داد: حفظ شان مجلس یک وظیفه همگانی است. خود مجلس نیز باید مانند دیگر مسئولان شان خود را حفظ کند و بهانه به دست دیگران ندهد. مجلس اگر به وظیفه شرعی و ذاتی خود عمل کند شان خود را حفظ کرده است.

نماینده ملکان در مجلس در پایان با بیان اینکه شاید در برخی موارد لازم باشد مجلس آبروی خود را به میدان بیاورد، تصریح‌ کرد: این شان را خدا و ملت و قانون اساسی به ملت عطا کرده است ودر زمان لازم برای حفظ مصالح ملی مجلسی که ادعای مکتبی بودن دارد باید آبروی خود را وسیله اصلاح وخدمت قرار دهد.

کد N22365