عضو تیم تحقیق از سازمان تامین اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

اظهارات مرتضوی توهین به شعور کل مجلس بود

مجلس

اگر مرتضوی می دانست که اکثریت مجلس به اعضای تیم تحقیق و تفحص برای تشکیل آن رأی مثبت دادند قطعا این حرف را نمی‌زد/مرتضوی باید به جای این اظهارات عملکرد اجرایی خود در گذشته را آسیب‌شناسی کند.

عضو تیم تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی معتقد است: اظهارات مرتضوی درخصوص تیم تحقیق و تفحص به نوعی توهین به شعور کل مجلس محسوب می شود.

محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید براینکه فرآیندی که برای تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است تا به اینجای کار یک اقدام کاملا به دور از غرض ورزی بود، گفت: اصولا در مجلس هیچ فرآیندی با خصومت شخصی جلو نمی‌رود. تحقیق و تفحص خواست مجلس شورای اسلامی بود و اظهارات مرتضوی درخصوص تیم تحقیق و تفحص به نوعی توهین به شعور کل مجلس محسوب می شود.

وی با تأکید براینکه اظهارات مرتضوی ناشی از بی‌تدبیری وی است، افزود: اگر مرتضوی می‌دانست که اکثریت مجلس به اعضای تیم تحقیق و تفحص برای تشکیل آن رأی مثبت دادند، قطعا این حرف را نمی‌زد. به نظر می‌رسد وی نسبت به این مسئله آگاهی کامل را ندارد.

علیمردانی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص در مجلس تاکنون تنها از سازمان تأمین اجتماعی انجام نشده و از سازمان‌های دیگر نیز صورت گرفته است، گفت: اگر این نگاه که اعضای تیم تحقیق و تفحص از سازمانی نسبت به آن نهاد غرض شخصی دارند بخواهیم در مورد همه موارد بگوییم در همه موارد به مشکل برمی‌خوریم.

عضو تیم تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با تأکید براینکه مجلس بخاطر وظیفه ذاتی خود کار می‌کند، گفت: اقدامات نمایندگان درتیم تحقیق و تفحص ربطی به مسائل سیاسی ندارد. ضمن اینکه برای نمایندگان نیز دشوار است تا با کمبود وقتی که دارند بخواهند زمان زیادی را به مسئله تحقیق و تفحص اختصاص دهند، اما به هر‌حال باید به وظیفه خود عمل کنند.

وی با تأکید براینکه مرتضوی باید به جای این اظهارات عملکرد اجرایی خود در گذشته را آسیب شناسی کند، عنوان کرد: وقتی بحث تحقیق و تفحص مطرح می شود مباحث سیاسی و جناحی نمی‌تواند آن را تحت الشعاع قرار دهد. البته عده‌ای ملتهب کردن فضا را برای خود بهتر می‌دانند اما هرکسی که منافع نظام را مد‌نظر قرار دهد همه مسائل را بایکدیگر آمیخته نخواهد کرد.

علیمردانی با اشاره به اینکه مرتضوی وظیفه دارد به شکل مستدل اسامی نمایندگانی را که مدعی است از وی وجوهی را دریافت کرده‌اند را ارائه دهد، گفت: وی موظف است که اسناد خود در این زمینه را ارائه کند و اگر معتقد است که این مبالغ به شکل غیرقانونی به نمایندگان داده شده سوال اینجاست که چرا وی این اقدام غیرقانونی تکمیل کرده است، بنابراین او در این صورت متهم‌تر خواهد بود.

وی با تأکید براینکه مبالغی که حتی تحت شرایط کمک به مستمندان منطقه ای به نمایندگان داده می شود باید در چارچوب قانون تعریف شود، گفت: اگر چنین مواردی حتی به مبلغ 100 هزار تومان نیز در مجلس صورت می‌گیرد، باید همینجا متوقف شود.

کد N22362