عضو فراكسیون كارگری در گفت‌وگو با ایلنا:

روش دفاع مرتضوی،حمله نافرجام است

مجلس

برخی تلاش می کنند تا همه مسائل را به یکدیگر گره بزنند درحالی که باید اجازه بدهیم نهادهای نظارتی و قوه قضاییه در صورتی که تخلفی رخ داده باشد به آن رسیدگی کنند.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: روش مرتضوی نه تنها دفاع از خود نیست، بلکه حمله نافرجام است.

محمد دامادی در گفتگو با ایلنا، در خصوص اظهارات مرتضوی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحس مجلس از سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه نمایندگان غرض شخصی و یا اختلاف با فردی ندارند،گفت: اقدامات خوب و مفید همواره مورد حمایت و تقدیر نمایندگان ملت بوده و خواهد بود. از سوی دیگر حق نظارتی که قانون‌گذار برای نمایندگان مشخص کرده است قابل احترام است.

وی افزود: نباید فراموش کنیم که همین مجلس در دوره گذشته طرح نظارت بر رفتار نمایندگان را مصوب کرد، قرار نیست وقتی مصالح مردم در میان است موضوعات سیاسی و دوستی‌ها را دخیل کنیم.

عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه تیم تحقیق و تفحص پس از رسیدگی‌های لازم به این نتیجه رسیدند که باید بررسی‌های قانونی در سازمان تأمین اجتماعی را انجام دهند، گفت: درست نیست که در قبال این تلاش‌ها بخواهیم از چنین گفتمانی استفاده کنیم اگر مسئله ای نباشد پس از بررسی، پاک بودن سازمان مربوطه ثابت خواهد شد. نباید فراموش کنیم که تحقیق و تفحص نیز همچون تذکر به وزرا یکی از ابزارهای مجلس است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان از فیلترهای مختلفی عبور کردند تا راهی بهارستان شدند، اظهار کرد: همه باید توجه کنیم که شأن رأی مردم در صندلی های مجلس خلاصه شده است واتهام بستن به نمایندگان روش خوبی نیست.

دامادی با اشاره به اینکه مرتضوی پیش از این خودش قاضی بوده است، یادآور شد: وی باید بهتر بداند که همواره یک شاکی و متشاکی وجود دارد که تنها یک طرف آنها از دادگاه راضی بیرون می‌رود. از سوی دیگر قرار نیز هر فردی که به دادگاه می‌رود حتما متهم باشد.

وی با بیان اینکه هر فردی از جمله مرتضوی حق دفاع از خود را دارد،‌گفت: روش مرتضوی نه تنها دفاع از خود نیست، بلکه حمله نافرجام است. حوزه رسیدگی به مسائل سال 88 کاملا مشخص است. برخی تلاش می کنند تا همه مسائل را به یکدیگر گره بزنند درحالی که باید اجازه بدهیم نهادهای نظارتی و قوه‌قضاییه در صورتی که تخلفی رخ داده باشد به آن رسیدگی کنند و کاسه داغ تر از آش نشویم. وقتی هیئت تحقیق و تفحص عنوان می‌کند که تخلفی صورت گرفته است نباید آن را به جریانات دیگر مرتبط کنیم.

کد N22338