جلسه ویژه وزیر کشور و مجلس برای تدوین برنامه جامع توسعه مناطق مرزی 

دولت

نمایندگان مناطق مرزی سه شنبه این هفته در وزارت کشور میهمان وزیر و معاونان این وزارتخانه خواهند بود تا برنامه جامعی برای توسعه مناطق مرزی طرح ریزی کنند.

حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: جلسه نمایندگان مناطق مرزی با وزیر و معاونت های وزارت کشور با موضوع توسعه مرز سه شنبه این هفته در این وزارتخانه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به دلایل برگزاری این جلسه با نمایندگان مجلس تصریح کرد: چون معتقدیم امنیت پایدار در پرتو توسعه اتفاق می افتد لذا برای توسعه مناطق مرزی برنامه های ویژه ای داریم.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جزئیات جلسه نمایندگان منطق مرزی با وزیر کشور و معاونان وی افزود: قرار است در این جلسه که حالت گفتگو دارد نکته نظرات نمایندگان را در ارتباط با مناطق مرزی و حوزه های انتخابیه شان بشنویم.

وی دلیل برگزاری این جلسه را طرح ریزی برنامه ای ویژه برای توسعه مناطق مرزی خواند و خاطرنشان کرد: قرار است برنامه جامعی برای توسعه مناطق مرزی طرح ریزی شود که در این جلسه مقدمات آن فراهم خواهد شد.