پرونده مرسی به دادگاه جنایی فرستاده شد

سیاسی

پرونده مرسی و «محمد بدیع» رهبر کل سابق جماعت اخوان المسلمین و تعدادی از رهبران این جماعت به اتهام فرار از زندان وادی نطرون در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ به دادگاه جنایی فرستاده شد.

پرونده «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر به اتهام فرار از زندان «وادی نطرون» به دادگاه جنایی قاهره فرستاده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پرونده مرسی و «محمد بدیع» رهبرکل سابق جماعت اخوان المسلمین و تعدادی از رهبران این جماعت به اتهام فرار از زندان وادی نطرون در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ به دادگاه جنایی قاهره فرستاده شد.

این در حالی است که پرونده مرسی و رهبران اخوان‌المسلمین به اتهام رد و بدل کردن اطلاعات با سازمان‌های خارجی به دادگاه جنایی قاهره فرستاده شده بود.

کد N22113