رسالت: استقبال اصلاح‌طلبان از رویدادهای اوکراین، نشان می‌دهد، خط سیاه‌کاری در این جماعت ناتمام است

رسالت در سرمقاله خود نوشت:

 

این روزها، استقبال اصلاح‌طلبان از رویدادهای اوکراین، نمونه دیگری شده است که نشان می‌دهد، خط سیاه‌کاری در این جماعت ناتمام است. اتفاقات جاری در اوکراین، نشان دهنده آن است که اصول مسلم حقوق بین الملل، به طرز قبیحی در حال نقض هستند، بدون آنکه سخنی به اعتراض از سوی نهادهای جمعی دنیا برآید. انگار، دیگر، مداخله بی‌پرده در امور داخلی یک کشور، و نقض استقلال یک دولت ملت، یک اصل به رسمیت شناخته حقوقی نیست. از آن بدتر، مردمی هستند که خودشان به سیاستمداران خارجی خوشامد می‌گویند تا کشور خود را به آنها بفروشند.
ماجرای اوکراین که انگار به دهان روشنفکر کارگزار و اصلاح‌طلب شیرین آمده، استمرار همان خطی است که مجوزهای سازمان ملل به ناتو برای مداخله در کشورها، و بروز جنگ نیابتی در سوریه تبلورهای یک اپیدمی غیرمنطقی و هولناک هستند، که لشکرکشی سبعانه غرب و غرب‌گرایان را مشروع جلوه می‌دهد.
...وقتی روشن‌فکر کارگزار و اصلاح‌طلب، طوری به بازتاب ویژه و جانب‌دارانه وقایع اوکراین در مطبوعات زنجیره‌ای مشغول است، تو گویی آن‌ها آرزو می‌کنند که در سفارت انگلیس باز شود، و آن‌ها ضمن تناول مجدد پلو در باغ سفارت، سفیر انگلیس را به مداخله در کشور خود فرا بخوانند، معلوم می‌شود که این روشن‌فکر به مصیبت اشقیای کربلا گرفتار است؛ در گروه‌هایی گیر کرده است که پیوسته برای او هورا و هوار می‌کشند.
وقتی پرده از وقایع تلخ سفارت یونان، روبه‌روی اسنودن‌خانه سابق آمریکا، و وطن‌فروشی بی‌پرده آن دو نفر، و همچنین، دم و دستگاه مسئولی که پس از آن رویداد سیاه، حتی از احضار سفیر یونان پرهیز کرد؛ این‌ها وقایع فوق‌العاده شرم‌آور، مهیب و شنیعی هستند که تنها از سیاه‌کاران گرم و داغ برمی‌آید. آن‌ها گرم‌اند و بدجوری از احوال خود غافل.

/17212

کد N21700