چگونه اوباما تحریم‌های جدید را وتو می‌کند؟/پادکست

رئیس جمهور امریکا علاوه بر اینکه می تواند، قوانین سنا را وتو کند حتی این قدرت را دارد که به طور موقت کنگره را تعطیل نماید و ... برای شنیدن جزئیات بیشتر در مورد دایره اختیارات ریاست جمهور آمریکا، پادکست زیر را گوش کنید.

چگونه اوباما تحریم‌های جدید را وتو می‌کند؟/پادکسترئیس جمهور امریکا علاوه بر اینکه می تواند، قوانین سنا را وتو کند حتی این قدرت را دارد که به طور موقت کنگره را تعطیل نماید و ... برای شنیدن جزئیات بیشتر در مورد دایره اختیارات ریاست جمهور آمریکا، پادکست زیر را گوش کنید.

 

 

پادکست: مهدی دل روشن

 

5249

کد N21677