دانشجویان بوسنی و هرزگوین در اعتراض به نظام آموزشی تظاهرات کردند

تظاهرات دانشجویان,سیستم آموزشی,بوسنی و هرزگوین

بلگراد-ایرنا-چندصدنفر ازدانشجویان بوسنی وهرزگوین دراعتراض به اعلام دولت برای شرکت نکردن دربرنامه«اراسموس»اتحادیه اروپاجهت بهبودنظام آموزشی کشورهای اروپایی، در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش ایرنا از پایگاه های اینترنتی بالکان،دانشجویان بوسنی و هرزگوین به منظور ترغیب دولت این کشور به موافقت برای شرکت در فرایند «اراسموس» درمیادین شهرهای سارایوو،موستار،توزلا،بانیالوکا و باخاچ تجمع و درمخالفت با سیاست دولت در ارتباط با سیستم آموزشی تظاهرات کردند.

فرایند«راسموس» برنامه ای از اتحادیه اروپا برای بهبود نظام آموزشی است که کشورهای اروپایی از طریق تبادل محققین، دانشجو و اساتید از جدیدترین متد آموزشی آشنا و می توانند در چارچوب این برنامه همکاری نزدیکی برای تبادل تجربیات خود داشته باشند.

دانشجویان با جمع شدن در مقابل ساختمان مجلس و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین در شهر سارایوو با در دست داشتن پارچه نوشته هایی که بر روی آنها ازجمله نوشته بود؛ ˈحق با داشجویان استˈ و ˈجوانان بیکار هستندˈ خواهان تحقق خواسته های خود برای همکاری با سیستم های آموزشی اتحادیه اروپا از طریق عضویت در فرآیند اراسموس شدند.

ˈمحرم آودیسپاهیچˈ رییس دانشگاه سارایوو در این رابطه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خواسته دانشجویان را درک می کند،گفت: متوقف کردن فرآیندی مانند اراسموس درحقیقت توقف فرایند فرایندهای اروپایی در این جامعه است.

اروپام**2061**1856
کد N21561