دو خبر از جمهوری دمکراتیک کنگو (کینشازا)

خبر کوتاه,جمهوری دمکراتیک کنگو

تهران – ایرنا – سامانه خبری روزنامه ˈاستارˈ آفریقای جنوبی روز شنبه در گزارشی از کینشازا پایتخت جمهوری دمکراتیک کنگو از عفو شورشیان ˈام 23ˈ آن کشور از سوی دولت خود خبر داد.

براساس این گزارش، دولت جمهوری دمکراتیک کنگو دیروز/جمعه با تصویب لایحه ای شرایط را برای عفو شورشیان آن کشور موسوم به شورشیان 23 مارس هموار و برای عفو آنها و بازگشت به جامعه اعلام آمادگی کرد.

این گزارش حاکی است که گرچه شورشیان 23 مارس جرایم بیشماری را در این کشور مرتکب شده اند، ولی با تصویب این لایحه مشمول عفو عمومی نیز قرار می گیرند.

یادآوری می شود اعلام عفو شورشیان از سوی دولت از جمله بندهای قرارداد صلح این دولت با شورشیان است که چندی پیش در نشست های نایروبی امضاء کرده بود.

در خبردیگری ازسامانه خبریˈآل افریکاˈنیز آمده است که دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی (آی سی سی) در لاهه چند کارمند خود را کینشازا به سبب اهمال در انجام وظایف برای پیگیری جرایم جنسی علیه دختران و کودکان در آن کشور، از کار برکنار کرد.

به گفته ˈهرمان فون هبلˈرییس بخش پذیرش آی سی سی، این افراد که مامور رسیدگی و تحقیق درباره طرح خشونت های جنسی در جمهوری دمکراتیک کنگو بودند،به دلیل کوتاهی درانجام وظایف مهم محوله اخراج و در صورت اثبات جرایم یکی از آنها،آن فرد خود به ناچار باید در دادگاه جنایتکاران جنگی حاضر شود.

در خردادماه گذشته بود که چهار تن از افراد تحت بررسی جنایت و خشونت های جنسی برنامه آی سی سی در کینشازا اعلام کرده بودند که خود ماموران آن دادگاه در کینشازا نیز متعرض آنها شده بودند.

مترجمام**1378**1856
کد N21555