در ارتباط با بازداشت یک دیپلمات زن هندی؛

هندی ها خواستار پوزش خواهی آمریکا هستند

کد N21490