روزنامه ترک: عملیات بزرگی توسط قوه قضاییه علیه دولت ترکیه آغاز شده است

ینی مساژ,ارتشا و فساد

آنکارا- ایرنا - روزنامه ˈینی مساژˈ چاپ ترکیه نوشت: عملیات بزرگی علیه حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه توسط قوه قضاییه این کشور در حال اجراست.

این روزنامه روز شنبه در مطلبی با ذکر اینکه دوران حاکمیت حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه عملیات سیاسی با افشای نوارهای مختلف همراه بود، افزود: عملیات این بار علیه حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ و از طریق قوه قضاییه انجام می شود.

در عملیاتی سیاسی که تاکنون با انتشار نوارهای صوتی و تصویری انجام شده، رهبران احزاب و نمایندگان مخالف مجبور به کناره گیری از سمتهای خود و ژنرالهای ارتش مجبور به کناره گیری شدند .

عملیات این بار نه از طریق انتشار نوارهای صوتی و تصویری بلکه از طریق قوه قضاییه و علیه حزب ˈعدالت و توسعهˈ انجام می شود.

این روزنامه با عنوان کردن اینکه ˈبازی های کثیف حذف مخالفان با انتشار نوارها که تاکنون در ترکیه ادامه داشته استˈ، ادامه داد: این بار شکل مبارزه تغییر یافته است و این گونه که از شواهد مشاهده می شود، پرونده های ارتشا و فساد مالی که تاکنون با فشارهای دولت آنکارا افشا نشده بود، بر ملا خواهد شد.

در قوه قضاییه دکمه مبارزه با مفسدان اقتصادی که تحت حمایت دولت آنکارا قرار داشتند، فشرده شده است.

ینی مساژ با اشاره به عملیات ارتشا و فساد در ترکیه که از روز سه شنبه گذشته آغاز شده است، اضافه کرد: نگاهی به هویت دستگیرشدگان به اتهام فساد و ارتشا در این عملیات دهشت آور است. در بین متهمان به فساد و ارتشا نام رییس شهرداری، مقامات دولتی و فرزندان وزیران مشاهده می شود.

پیام این عملیات خطاب به دولت آنکارا این است که از تمامی مفاسد شما اطلاع داریم، امروز فرزندان وزیران متهم و دستگیر شده اند، فردا فرزند نخست وزیر می تواند متهم و دستگیر شود.

ترکیه در زمینه مفاسد مالی در بین کشورهای جهان در صدر قرار دارد ولی تاکنون با فشارهای دولتی این مساله افشا نشده بود ولی حال دکمه عملیات فشرده شده است.

اگر نخست وزیر ترکیه بگوید ˈاجازه نخواهیم داد که هیچ مفسد مالی در بین ما باقی بماندˈ، بدانید که وی با ترس از احتمال سرایت عملیات یادشده به هدایت شخص وی برای ممانعت از به میان کشیدن پای افراد بالاتر، این حرف را می زند و اردوغان با قربانی کردن چند نفر قصد سرپوش گذاشتن به این مساله را دارد.

اگر اردوغان بگوید که ˈعلیه ما توطئه می کنندˈ نیز بدانید که کار وی تمام شده است .

برای انجام عملیاتی مشابه عملیاتی که حال در ترکیه آغاز شده است، تنها نمی توان متکی به اهرم های داخلی بود و چنین چیزی امکان پذیر نیست و ادعاهای هدایت این عملیات از سوی ˈجماعت گولنˈ نمی تواند صحیح باشد و جماعت گولن در این مساله تنها آلت دست است.

خاورم**2012** 230**1479
کد N21489