هشدار اتحادیه نفتی ایتالیا:

تمامی پالایشگاه های ایتالیا در خطر تعطیلی قرار دارند

پالایشگاه,بحران,ایتالیا

رم - ایرنا -رییس اتحادیه نفتی ایتالیا هشدار داد: کاهش مصرف سوخت ناشی از قیمت بالای انرژی و فشار های سنگین مالیاتی، همه پالایشگاه ها را در این کشور در خطر تعطیلی قرار داده است.

ˈالساندرو جیلوتیˈ روز شنبه افزود: قیمت بالای سوخت باعث کاهش مصرف شده و ادامه این روند در ایتالیا پیامدهای منفی به دنبال دارد و پالایشگاه ها را با مشکل مواجه ساخته است و کارکنان در این بخش نیز در خطر بیکاری قرار گرفته اند.

جیلوتی ادامه داد: ˈیکی از دلایل کاهش مصرف بنزین و گازوییل، فشار سنگین مالیاتی در ایتالیاست که بالاترین در اروپا محسوب می شود، مالیاتی که در سال های آینده روندی فزاینده خواهد داشت و تمام پالایشگاه ها را در ایتالیا خطر تعطیلی قرار می دهد.

ˈ علاوه بر مالیات های سنگین، بحران اقتصادی نیز در کاهش شدید مصرف بنزین و گازوییل دخیل بوده است. مصرف این دو نوع سوخت در ایتالیا در سال 2013 میلادی پنج درصد کاهش داشت و از سال 2004 میلادی مجمموعا 11 میلیارد لیتر کمتر شدˈ.

وی افزود: درآمد مالیاتی دولت از سوخت در سال 2013 به بیش از 41 میلیارد یورو رسیده است و افزایش مالیات باعث کاهش مصرف شده و با این روند حتی درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش خواهند یافت.

در سال 2013 میلادی مصرف انرژی در ایتالیا به 163.5 میلیون تن رسید که نسبت به سال پیش چهار درصد کاهش داشت و بدین ترتیب ایتالیا از نظر مصرف سوخت به 20 سال پیش بازگشت.

جالب اینکه در سال 2005 میلادی مصرف انرژی در ایتالیا به 193 میلیون تن رسیده بود و هم اکنون 30 میلیون تن کاهش یافت.

جیلونی هشدار داد که اگر کشور به جایی برسد که پالایشگاه ها تعطیل شوند اوضاع بسیار وخیم خواهد شد و نگرانی های زیادی وجود دارند و کشور با خطر استراتژیکی بزرگی مواجه است.

بنا بر اعلام اتحادیه نفتی ایتالیا، استفاده از توان پالایشگاه های این کشور در سال 2013 میلادی به 72 درصد کاهش یافت و علاوه بر کاهش مصرف، مقررات اتحادیه اروپا نیز سنگینی کرده و اوضاع در این بخش جدی شده است و هیچ پالایشگاهی نه تنها دیگر توان سوددهی ندارد بلکه حتی اغلب آنها با مشکل نگهداری تاسیسات مواجه هستند.

اروپام ** 2171**1479
کد N21458