کارشناس مسائل سیاسی ترکیه: آنکارا قدرت مانور در بحران سوریه را ازدست داده است

گوللر,سوریه

آنکارا - ایرنا - ˈمحمد علی گوللرˈ کارشناس مباحث سیاسی ترکیه نوشت که دولت آنکارا در حال حاضر قابلیت هرگونه مانوری در مورد بحران سوریه را از دست داده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، گوللر در مقاله ای که در روزنامه ˈآیدینلیکˈ با عنوان ˈمخالفان ترکیه با اتحاد قدرت می یابند و قابلیت تاثیرگذاری خود را افزایش می دهندˈ، نوشت: این جمله نشانگر آن است که دولت آنکارا در مقابل دولت دمشق از قابلیت مانوری برخوردار نیست.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت در سوریه به سود دولت دمشق است، افزود: ˈمایکل هایدنˈ رییس سابق ˈسیاˈ می گوید که بهترین گزینه برای سوریه و کل منطقه پیروزی ˈبشار اسدˈ است و او عنوان کرده در هیچ گزینه احتمالی در سوریه پیروزی مخالفان در نظر گرفته نمی شود.

این کارشناس سیاسی ترکیه اضافه کرد: آخرین تحولات در سوریه حاکی از کاهش قدرت تاثیرگذاری معارضان سوری است.

وی با اشاره به درگیری های اخیر در بین معارضان و تروریستهای سوری افزود: هفت سازمان افراطی اسلامگرای مرتبط با ˈالقاعدهˈ در هفته های گذشته از ارتش به اصطلاح آزاد سوریه جدا شده و ˈجبهه اسلامی سوریهˈ را پایه گذاری کردند و این جبهه با حمله به پایگاههای ارتش آزاد در نزدیکی مرزهای ترکیه ، آنها را به تصرف خود درآورد.

گوللر با اشاره به اینکه در این پایگاه ها تجهیزات نظامی آمریکایی و انگلیسی وجود داشت، نوشت: این تجهیزات بدست نیروهای افراط گرا افتاده است و متعاقب آن واشنگتن و لندن کمکهای نظامی شان به مخالفان سوری از خاک ترکیه را قطع کردند.

هم اکنون ارتش آزاد که مورد حمایت آنکارا قرار دارد، مجبور به جنگ در سه جبهه متفاوت با نیروهای دولتی، القاعده و جبهه اسلامی است .

به نوشته گوللر، مهمترین شاخص در تضعیف ارتش آزاد ، فرار ˈسلیم ادریسˈ فرمانده این ارتش از سوریه بود، جبهه معارضان سوری که بیش از دو سال است با دولت سوریه درگیر شده ، در حال حاضر به ارتش آزاد، القاعده، ˈاتحادیه دمکراتیک کردستان سوریهˈ و جبهه اسلامی تقسیم شده اند و این نیز ناکامی آمریکا و پیروزی دمشق محسوب می شود .

رییس جمهوری سوریه در اتحاد با مردم خود در مرحله نخست در مقابل یک حمله گسترده مقاومت و در حال حاضر نیز نیروهای مقابل خود را به بخشهای مختلف تقسیم کرده است.

گوللر نوشت: بشار اسد بخوبی از نقاط ضعف مخالفان در زمینه های قومی و مذهبی استفاده کرده و حتی این تاکتیک را در مقابل کشورهای مخالف متحد در مقابل دولت دمشق نیز بکار گرفته و موفق عمل کرده است.

به نوشته گوللر، گام بعدی اسد پیروزی سیاسی در کنفرانس ˈژنو 2ˈ و متعاقب آن پیروزی نظامی در شمال سوریه خواهد بود .

خاورم**2012**230**1651
کد N21321