کارشناس انگلیسی: اسراییل و آمریکا عاملان اصلی گسترش خشونت در جهان هستند

انگلیس,ایران,آمریکا

لندن – ایرنا – یک کارشناس انگلیسی با استقبال از تصویب پیشنهاد رییس جمهوری اسلامی ایران در مورد جهان بدون خشونت و افراط گرایی در مجمع عمومی سازمان ملل، تاکید کرد: اسراییل و آمریکا عاملان اصلی گسترش خشونت و بی ثباتی در جهان و بویژه منطقه خاورمیانه هستند.

دکتر ˈرادنی شکسپیرˈ استاد دانشگاه و حقوقدان مقیم لندن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا، گفت: قطعنامه جهان بدون خشونت و افراط گرایی (WAVE) که هفته گذشته با اکثریت قاطع آرای کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، احساسات عمیق ضدخشونت و افراط گرایی را بویژه در میان کشورهایی که نمی خواهند تسلیم سیاست های سلطه جویانه آمریکا شوند، نشان داد.

وی افزود: با اینکه هنوز آمریکا و کشورهای غربی بخش اعظم قدرت نظامی و جاسوسی جهان را در اختیار دارند ولی تحولات سال های اخیر نشان می دهد که تغییراتی بنیادی در حال وقوع است و مراکز قدرت اقتصادی و سیاسی به آرامی در حال جا به جایی و دور شدن از غرب هستند.

وی اظهارداشت: سال ها بهره کشی اقتصادی، جنگ و خونریزی، مداخله نظامی و اشغالگری و حمایت از تروریسم دولتی باعث از بین رفتن اقتدار اخلاقی غرب شده است.

دکتر شکسپیر با اشاره به ریاست ایران بر جنبش غیرمتعهدها، گفت: با اینکه حکومت های برخی ازکشورهای عضو این جنبش همچنان دست نشانده آمریکا و غرب هستند ولی اکثریت اعضای آن راه تازه ای را که متضمن وابستگی به قدرت های سلطه گر نباشد، جست و جو می کنند.

وی تصریح کرد: پایداری مستمر ایران بر مواضع صلح طلبانه و ضدسلطه جویانه خود در عرصه های بین المللی در تضاد آشکار با شرارت ها و مداخلات نظامی آمریکا و اسراییل است.

وی گفت: امروز کمتر کسی از سیاست های آمریکا و اسراییل حمایت می کند و به نظر من پذیرش پیشنهادهای رییس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل نشانه ای از پایان ˈدوران قدیمˈ است... مردم جهان مصمم هستند که خود را از سلطه نظام های فاسد و زورگو خلاص کنند و راه مثبت و جدیدی را تجربه نمایند.

وی افزود: موقعیت ایران در عرصه جهانی به رغم تبلیغات منفی غرب و به رغم دروغ ها و حملات صهیونیست ها و دوستان شان روز به روز در حال تقویت است و مقامات ایرانی با شجاعت و مدیریت مثبت توانسته اند مواضع جنگ طلبانه و مداخله جویانه آمریکا و اسراییل را نزد افکار عمومی جهان برجسته نمایند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره علل و زمینه های اصلی گسترش خشونت و افراط گرایی در جهان گفت: بدون تردید آمریکا یکی از عوامل اصلی است... من از وقتی که به یاد دارم آمریکا همیشه در جنگ بوده است و برای پنهان کردن اهداف واقعی سیاست های جنگ طلبانه خود نیز همواره دم از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می زند.

ˈآمریکا عامل اصلی تفرقه و تشدید شکاف میان فقیر و غنی در جهان بوده و از رژیم های دیکتاتور و سرکوبگر حمایت کرده است... منابع دیگران را به غارت برده و در صورت لزوم علیه دموکراسی های واقعی در جهان کودتا کرده است.ˈ

وی از صهیونیست ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی خشونت و افراط گرایی در جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه نام برد و گفت: صهیونیست ها از ابتدا می دانستند که تاسیس یک دولت صهیونیستی بدون حمایت قدرت های بزرگ امکان پذیر نخواهد بود و به همین دلیل سال ها است که سیاست های آمریکا را بطور موثری کنترل می کنند.

وی افزود: مسیحیان صهیونیست نیز در این راه به لابی های صهیونیستی کمک می کنند تا مطمئن شوند آمریکا همواره از نظر سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی مواضعی تهاجمی و به نفع اسراییل اتخاذ خواهد کرد.

ˈدر واقع اسراییل به عنوان یک رژیم متجاوز هرگز بدون حمایت مداوم آمریکا و غرب نمی تواند به حیات نامشروع خود ادامه دهد.ˈ

این کارشناس انگلیسی اظهارداشت: صهیونیست ها همچنین صنعت فیلم و رسانه های آمریکا را کنترل می کنند که نتیجه فعالیت های آنها به تشکیل جامعه ای عاشق خشونت منجر شده است.

وی نابرابری اقتصادی و ناکارآمدی نظام مالی جهانی که توسط غرب کنترل می شود را یکی دیگر از عوامل گسترش خشونت خواند و افزود: ثروت انباشته شده در غرب به جای اینکه وارد چرخه واقعی اقتصاد شود و به گسترش فعالیت های واقعی اقتصادی کمک کند، به ابزاری برای سودجویی عده ای خاص تبدیل شده است.

ˈاین نظام ناکارآمد نه تنها کمکی به حل مشکلات مردم عادی نمی کند بلکه یکی از عوامل اصلی توسعه شکاف در جامعه و اضطراب و ناآرامی روانی مردم است.ˈ

این حقوقدان انگلیسی در پاسخ به سوالی در مورد راههای عملی مقابله با خشونت و افراط گرایی و نقش سازمان های بین المللی در این زمینه، اظهارداشت: به نظر من یکی از راههای عملی مقابله با خشونت، بایکوت و تحریم اسراییل است. جامعه جهانی باید این موضوع را بطور جدی و فوری از طریق سازمان های بین المللی و بویژه سازمان ملل پیگیری کنند.

وی افزود: اسراییل و حامیان آن باید بایکوت و تحریم شوند... هرچند که انجام چنین کاری از سوی سازمان های بین المللی در شرایط فعلی غیرممکن به نظر می رسد اما نباید فراموش کنیم که در عصر حاضر تحولات بسیار سریع است و هیچ اتفاقی غیرممکن نیست.

وی گفت: راه دیگر این است که سازمان های منطقه ای و بین المللی نظیر جنبش عدم تعهد تقویت شوند و روابط اقتصادی خارج از دایره نفوذ آمریکا و غرب توسعه یابد... به نظر من قدرت اقتصادی غرب در حال اضمحلال است و شاید دور نباشد آن روزی که دیگر آمریکا و غرب نه تنها توان حمله به دیگر کشورها بلکه توان تهدید آنها را نیز نداشته باشند.

اروپام**345
کد N21300