ابراز نگرانی سازمان ملل از وضع حقوق بشر در عربستان

آفریقا و خاورمیانه

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی درباره وضع حقوق بشر در عربستان سعودی، خواستار آزادی تمام زندانیان در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی پرس، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در اظهاراتی درباره وضعیت آزادیهای مدنی و حقوق بشر در عربستان سعودی به شدت ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به ارعاب و محاکمه برخی افراد در عربستان که خواهان بهره مندی از حقوق اساسی خود شده اند، خواستار آزادی تمام زندانیان در این پرونده ها شد.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به حکم صادر شده علیه "عمر بن محمد السعید" جوان عربستانی 23 ساله که به چهار سال حبس، تحمل 300 ضربه شلاق و منع 8 ساله از هرگونه سفر خارجی محکوم شده، اعلام کرد: اتهامات السعید اهانت به پادشاه، جمع آوری مدارکی که به دولت آسیب می زند و انتشار مسائل افشاگرانه در شبکه توئیتر درباره ایجاد نظام پادشاهی مشروطه عنوان شده است.